korekcjawzroku.com
Korekcja Wzroku - Vortal branżowy

Metody korekcji

Laserowa korekcja wady wzroku

Co to jest laser?

Nazwa laser jest skrótem: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, w polskim tłumaczeniu znaczy: 'światło, uzyskane przez promieniowanie, wywołane emisją stymulowaną'. Najistotniejszym elementem lasera warunkującym charakter powstającego impulsu jest jego ośrodek czynny, którym może być ciało stałe, gaz lub ciecz. Lasery emitują światło monochromatyczne o określonej długości w postaci fali ciągłej lub impulsu.

 1. LASER EKSCIMEROWY (excited dimer)
  Został skonstruowany w 1968 roku na Uniwersytecie Kalifornijskim przez grupę badaczy pod kierownictwem Mani Lal Bhaumika. Jest to impulsowy laser, gdzie ośrodkiem czynnym jest gaz. Pod wpływem wzbudzenia atomów gazu powstają nietrwałe związki chemiczne - ekscymery o krótkim czasie życia. W trakcie zaniku emitują promieniowanie. W chirurgii refrakcyjnej wykorzystywany jest laser ArF, zawierający mieszaninę argonu, fluoru i helu emitujący falę o długości 193 nm w zakresie ultrafioletu C. Laser ekscimerowy 193 nm powoduje powstanie zjawiska tzw. „zimnej” fotoablacji czyli niszczenie wiązań molekularnych bez efektu termicznego. Energia każdego fotonu lasera ArF wynosi 6,4 eV, a poprzez naświetlenie tkanki dochodzi do powstania plazmy i zniszczenie tkanki. W zjawisku fotoablacji istotne znaczenie ma długość fali. Jeden impuls prowadzi do fotoablacji o głębokości ok. 0.25 μm

  Czytaj więcej...
   
 2. LASER FEMTOSEKUNDOWY
  laser generujący impulsy światła o czasie trwania od kilku do kilkudziesięciu femtosekund (1 femtosekunda to 10-15 sekund). We współczesnych laserach tego typu ośrodkiem czynnym jest często kryształ syntetycznego szafiru domieszkowanego tytanem (Ti:Al2O3)

  Czytaj więcej...